Варна, ул. "Д-р Борис Божков" № 1, сградата на Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, м. Почивка

Прием на ученици, обадете се за информация!

logo

0888 628 305

info-400076@edu.mon.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

09:00 - 16:00

Понеделник до Петък

logo

0888 628 305

byron_school@abv.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

Документи

Учебна 2023-2024 година

Учебен план за учебната 2023/2024 година

Правилник за дейността на училището през учебната 2023/2024  година

Организация на учебния ден – учебна 2023/2024 година

Правилник за вътрешния трудов ред – учебна 2023/2024 година

Етичен кодекс – актуализиран – учебна 2023/2024 година

Стратегия за развитие на ЧЕГИЧЕ “Джордж Байрон” – Варна (актуализирана)

 Годишен план за дейността на училището – учебна 2023/2024    година

Форми за обучение – учебна 2023/2024 година

График за приемни часове и консултации на учителите II срок, учебна 2023/2024 г .

 

АРХИВ

Учебна 2022-2023 година

Учебен план за учебната 2022/2023 година

Годишен план за дейността на училището – учебна 2022/2023   година

Правилник за дейността на училището през учебната 2022/2023 година 

 Стратегия за развитие на ЧЕГИЧЕ “Джордж Байрон” – Варна (актуализирана)

Етичен кодекс – актуализиран – учебна 2022/2023 година

Форми за обучение – учебна 2022/2023 година

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и

провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение

Организация на учебния ден – учебна 2022/2023 година

Процедура за действие при допуснати отсъствия от учениците в ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ – гр. Варна

Правила за отпускане на стипендии в ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ – гр. Варна – учебна 2022/2023 година

Правилник за вътрешния трудов ред – учебна 2022/2023 година

Учебна 2021-2022 година

Учебен план за учебната 2021/2022 година

Годишен план за дейността на училището – учебна 2021/2022  година

Правилник за дейността на училището през учебната  2021/2022 година

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и

труд през учебната 2021/2022 година

Етичен кодекс – актуализиран – учебна 2021/2022 година

Стратегия за развитие на ЧЕГИЧЕ “Джордж Байрон” – Варна

Организация на учебния ден – учебна 2021/2022 година

Форми за обучение – учебна 2021/2022 година

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и

провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение – учебна 2021/2022 година

График класни работи (първи учебен срок учебна 2021-2022 година)

 Правила за отпускане на стипендии в ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“

 УЧЕБНА 2020 – 2021 ГОДИНА

Годишен план за дейността на училището – учебна 2020/2021 година

Правилник за дейността на училище през учебната 2020/2021 година  (актуализиран)

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и

труд през учебната 2020/2021 година

Етичен кодекс – актуализиран – учебна 2020/2021 година

Учебен план за учебната 2020/2021 година

Стратегия за развитие на училище – актуализирана

Организация на учебния ден – учебна 2020/2021 година

Вътрешни правила за използване на допълнителна информация и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците 

График за приемни записи и консултации за учители I срок, учебна 2020/2021 г.

 Форми за обучение – учебна 2020/2021 година

Мерки за повишаване на способността за обучение – учебна 2020/2021 година

Програма – Осигуряване на подкрепа за личностно развитие

Правила за отпускане на стипендии в ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ – гр. Варна

График за проверка на класни работи – първи срок, учебна 2020-21 година

График за проверка на изписване сам. форма на обучение сесия януари 2021 година

План-програма за действие 2021 г. за безопасност при движението по пътищата

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2024 година

Важни моменти от НВО 2024 г.

Модел за НВО Х клас

Стратегия за развитие на училището – актуализация

Етичен кодекс  – учебна 2019/2020 година

Годишен план за действие в  училище – учебна 2019/2020 година 

Правилник за действие на училището

Училищни учебни планове – учебна 2019/2020 година

Държавни зрелостни  изпити 2020г

Правилник за действие на ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ за учебната 2018/2019 г.

Годишен план за действие на ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ за учебната 2018/2019 г.

Учебен план за учебната 2018/2019 година

Графични изпити за учебната 2017/2018 година

Етичен кодекс на ЧЕГИЧЕ “Джордж Байрон”

Стратегия за развитие на ЧЕГИЧЕ “Джордж Байрон”

Мерки за показване на действието на обувките през 2018/2019 година

Механизъм за противодействие на училищна спирачка

Механизъм за действие и индивидуално наблюдение

Стратегия за превенция и ограничаване на агресивното въвеждане сред учениците

Предотвратяване на агресивни действия и защита на сигурността в образователните системи. Практически насоки.

Предотвратяване на агресивни действия и защита на сигурността в образователните системи. Контакти.

Правила за отпускане на стипендии

Форми за обучение за учебната 2018/2019 година

 

Документи за родители и ученици

Заявление за отсъствие до 15 дни

Работа с лични данни

ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ гр. Варна, ул. ”Д-р Борис Божков” №1, обработка на лични данни за тези ученици, такива законни представители, учители, служители.

Обработвайте лични данни, съобразени Вътрешни правила за обработка и защита на личните данни.

Целите за обработка са по повод образуване, трудове, обезпечителни и данъчни правоотношения.

Личните данни се обработват законно, прозрачно и добросъвестно. Лични данни се предоставят на НАП, НОИ, РУО и МОН.

Данните се съхраняват във времеви съдебно законодателство на Република България.

Ако тези данни не се предоставят, няма да бъдат открити трудови, осигурителни, образователни права.

Лице за защита на личните данни в училище: Маргарита Димитрова ел. поща: byron_school@abv.bg

Заповед № РД 14-23 от 26.09.2019 г. за определяне на длъжностно лице по защита на личните данни в ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ – Варна

Дневен Режим

ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ работи на две смени с производство  на учебния час 40 минути:

 I смяна (VIII, IX, X клас от 15.09)

1 уч. час: 7:30 – 8:10 2 уч. час: 8:20 – 9:00 3 уч. час: 9:10 – 9:50 Голямо междучасие: 9:50 – 10:15

4 уч. час: 10:15 – 10:55 5 уч. час: 11:05 – 11:45 6 уч. час: 11:55 – 12:35 7 уч. час:12:40–13:20ч

II смяна (XI, XII клас от 15.09)

1 уч. час: 13:30 – 14:10 2 уч. час: 14:20 – 15:00 3 уч. час: 15:10 – 15:50 Голямо междучасие: 15:50 – 16:05

4 уч. час: 16:05 – 16:45 5 уч. час: 16:50 – 17:30 ч. 6 уч. час: 17:35 – 18:15 7 уч. час:18:20 – 19:00ч

 

Новини
Прочети повече