Варна, ул. "Д-р Борис Божков" № 1, сградата на Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, м. Почивка

Прием на ученици, обадете се за информация!

logo

0888 628 305

byron_school@abv.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

09:00 - 16:00

Понеделник до Петък

logo

0888 628 305

byron_school@abv.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

Документи

УЧЕБНА 2020 – 2021 ГОДИНА

Годишен план за действие на училището – учебна 2020/2021 година

Правилник за дейността на училището през учебната 2020/2021 година (актуализиран)

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и

труд през учебната 2020/2021 година

Етичен кодекс – актуализиран – учебна 2020/2021 година

Учебен план за учебната 2020/2021 година

Стратегия за развитие на училището – актуализирана

Организация на учебния ден – учебна 2020/2021 година

Вътрешни правила за оказване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците 

График за приемни списания и консултации на учители I срок, учебна 2020/2021 г.

 Форми на обучение – учебна 2020/2021 година

Мерки за повишаване на качеството на образованието – учебна 2020/2021 година

Програма – Осигуряване на подкрепа за личностно развитие

Правила за отпускане на стипендии в ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ – гр. Варна

График за провеждане на класни работи – първи срок, учебна 2020-21 година

График за провеждане на изпити сам. форма на обучение сесия януари 2021 година

План-програма за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2021 година

Важни моменти от НВО 2021 г.

Модел за НВО Х клас

АРХИВ

Стратегия за развитие на училището – актуализация

Етичен кодекс  – учебна 2019/2020 година

Годишен план за действие  на училището – учебна 2019/2020 година 

Правилник за дейността на училището

Училищни учебни планове – учебна 2019/2020 година

Държавни зрелостни изпити 2020

Правилник за дейността на ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ за учебната 2018/2019 г.

Годишен план за действие на ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ за учебната 2018/2019 г.

Учебен план за учебната 2018/2019 година

Графични изпити за учебната 2017/2018 година

Етичен кодекс на ЧЕГИЧЕ “Джордж Байрон”

Стратегия за развитие на ЧЕГИЧЕ “Джордж Байрон”

Мерки за показване на действието на обувката през 2018/2019 година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Механизъм за действие и индивидуално наблюдение

Стратегия за превенция и ограничаване на агресивно поведение сред учениците

Превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните системи. Практически насоки.

Превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните системи. Контакти.

Правила за отпускане на стипендии

Форми за обучение за учебната 2018/2019 година

 

Документи за родители и ученици

Заявление за отсъствие до 3 дни

Заявление за отсъствие до 7 дни

Работа с лични данни

ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ гр. Варна, ул.”Д-р Борис Божков” №1, обработва лични данни на своите ученици, техните законни представители, учители, служители.

Обработват се лични данни, съобразно Вътрешни правила за обработване и защита на лични данни.

Целите на обработване са по повод образование, трудови, осигурителни и данъчни правоотношения.

Личните данни се обработват законно, прозрачно и добросъвестно. Лични данни се предоставят на НАП, НОИ, РУО и МОН.

Данните се съхраняват в срокове съобразно законодателството на Република България.

Ако тези данни не бъдат предоставени, няма да възникнат трудови, осигурителни, образователни права.

Лице за защита на лични данни в училището: Маргарита Димитрова ел. поща: byron_school@abv.bg

Заповед № РД 14-23 от 26.09.2019 г. за определяне длъжностно лице по защита на личните данни в ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ – Варна

Дневен Режим

ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ работи на две смеси в часовниковите часовници от 40 минути при следващите графики:

 

I смяна (VIII, IX, X клас от 15.09) 1 уч. час: 7:30 – 8:102 уч. час: 8:20 – 9:00 часа3 уч. час: 9:10 – 9:50Голямо междучасие: 9:50 – 10:154 уч. час: 10:15 – 10:555 уч. час: 11:00 – 11:40 часа6 уч. час: 11:45 – 12:257 уч. час: 12:30 – 13:10

 

II смяна (XI, XII клас от 15.09) 1 уч. час: 13:30 – 14:102 уч. час: 14:20 – 15:003 уч. час: 15:10 – 15:50Голямо междучасие: 15:50 – 16:154 уч. час: 16:15 – 16:555 уч. час: 17:00 – 17:40 часа6 уч. час: 17:45 – 18:25