Варна, ул. "Д-р Борис Божков" № 1, сградата на Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, м. Почивка

Прием на ученици, обадете се за информация!

logo

0888 628 305

info-400076@edu.mon.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

09:00 - 16:00

Понеделник до Петък

logo

0888 628 305

byron_school@abv.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

Информация за COVID19

Тук ще нова актуална информация за COVID 19:

ПРАВИЛА  за организиране и провеждане на образователен процес  и за работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 в Частната езикова гимназия с изучаване на чужди езици “Джордж Байрон” – Варна

ПРАВИЛА  за превключване от присъствено обучение към обучение в  електронен сряда от разстояние през учебната 2020/2021 година  Частна езикова гимназия с изучаване на чужди езици “Джордж Байрон” – Варна

ПЛАН за действие при условия на COVID-19

Брошура с препоръки за безопасна работа в интернет

Заповед № РД 15-22 / 28.10.2020 г. на директора за преминаване към обучение в електронна среда

Заповед № РД 15-31 / 11.11.2020 г. на директора за обучение в електронна среда от разстояние

Заповед № РД 15-35 от 19.11.2020 г. на директора на ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ – Варна за обучение в електронна среда от разстояние, считано от 23 ноември 2020 г. до 30 ноември 2020 г.

Заповед № РД 15-40 от 27.11.2020 г. на директор на ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ – Варна за обучение в електронна среда от разстояние, считано от 30 ноември 2020 г. до 21 декември 2020 г.

Заповед № РД 15-45 от 04.01.2021 г. на Директора на ЧЕГИЧЕ “Джордж Байрон” – Варна за обучение в електронна среда от разстояние, считано от 4 януари 2021 година до 31 януари 2021 година

Заповед № РД 15-51 / 03.02.2021 г. на директора на училището за определяне на условия и ред за обучение на ученици в периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г.

 

Comments are closed.
Новини
Прочети повече