Варна, ул. "Д-р Борис Божков" № 1, сградата на Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, м. Почивка

Прием на ученици, обадете се за информация!

logo

0888 628 305

byron_school@abv.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

09:00 - 16:00

Понеделник до Петък

logo

0888 628 305

byron_school@abv.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

Проекти

През учебната 2014/ 2015 година и 2015/ 2016 година ЧЕГ „Джордж Байрон” работи като партньор по проект от програмата Erasmus +, наречен “The Lakes In Our Lives”. Проектът се осъществява съвместно с Исландия – координатор, Чехия, Румъния, Турция, Полша, Швеция.

Дейностите по проекта стартираха през декември със среща в Полша. През м. Март предстои среща в Чехия, където страните-участнички ще представят културното наследство и фолклора на своите страни. През м. Май домакин ще бъде Турция. Темата е спорт и свободно време.

ЧЕГ „Джордж Байрон” ще посрещне партньорите през септември и фокусът на срещата ще бъде флората и фауната край езерата. Повече информация може да се получи на www.ourlakes.eu под ръководство на Веселин Чакъров. Учениците от гимназията работят по логото на проекта, което ще бъде представено заедно с тези на партньорите и на конкурсен принцип ще се избере официално лого на проекта.

One Response to “Проекти”

  • Beverly Bultron /

    Beverly Bultron

    […]Every when in a even though we choose blogs that we read. Listed beneath would be the latest sites that we opt for […]


Comments are closed.
Новини
Прочети повече