Телефонна линия и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици – Частна езикова гимназия "Джордж Байрон"

Варна, ул. "Д-р Борис Божков" № 1, сградата на Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, м. Почивка

Прием на ученици, обадете се за информация!

logo

0888 628 305

info-400076@edu.mon.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

09:00 - 16:00

Понеделник до Петък

logo

0888 628 305

byron_school@abv.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

Телефонна линия и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици

Относно постъпило писмо с вх. номер 9105-291/11.09.2017г. от Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, Ви информираме за телефонната линия и електронния адрес за подаване на сигнали във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, както следва:

Телефонна линия: 0800 10 112
Електронен адрес: obhvat@mon.bg

105 Responses to “Телефонна линия и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици”

Comments are closed.