Варна, ул. "Д-р Борис Божков" № 1, сградата на Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, м. Почивка

Прием на ученици, обадете се за информация!

logo

0888 628 305

info-400076@edu.mon.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

09:00 - 16:00

Понеделник до Петък

logo

0888 628 305

byron_school@abv.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

Училищен живот

Училищната и извънкласната дейност на Частна езикова гимназия “Джордж Байрон” е наситена, смислена и разнообразна:

  • Викторини, кръгли маси, свързани с живота и делото на патрона на гимназията
  • Тържества и празници, посветени на значими дати за страната ни и типични за културата на страните, чиито езици се изучават в училището – на Англия, Франция, Русия, Германия.

 

Училищно творчество

Предстои поредната година, през която ЧЕГИЧЕ “Джордж Байрон” планува да реализира своите нови и интересни проекти. Наред с това, училището дава възможност за изява и на своите талантливи ученици. А областите, в които децата творят и развиват своите таланти са разнообразни – литература, музика, изобразително изкусвто, природни науки, спорт. Различни нашумели теми в обществото дават вдъхновение на възпитаниците на Частната езикова гимназия да изразят своите виждания и становища. Многобройни са изявите на гимназистите, завоювали прозови места с участието си в състезания, конкурси и олимпиади.

 

Силната историческа личност – вреда и позлва в обществото”

автор: Биляна Христова – 10 клас в ЧЕГИЧЕ “Джордж Байорон”

Човешката история е низ от събития и факти, в които са блесвали качествата на една или друга личност. Рухвали са империи, раждали са се нови, водели са се бойни, избухвали са въстания и революции. И винаги в центъра е бил -водачът, Ако народът, масите са солта на едно бурно събитие, то лидерите са стратезите, умовете вдъхновителите. Всяко време, всяка епоха има своите силни личности, които се изявяват на политическата сцена, в епична битка, начело на бунт или въстание. Но присъствието на една такава личност в историята е белязано от една двуизмерност – вреда или повече полза има oт властните, силните хора на историческата сцена?
Като правило силните личности притежават желязна воля, ясни цели и намират начини за регализирането им. В същото време такива лидери в повечето случаи не са склонни на компромиси, политическата им или властническата праволинейност се израждат в стремеж към абсолютна власт. Луи XIV стига дотам, че да каже: “Държавата – това съм аз!”.

Безспорно, не е лесно да управляваш, да водиш война или политически дебат, но авторитаризмът, едноличните режими не водят до добро, защото до голяма степен мощта на силната личност е в подкрепата и доверието на хората, на обществото.

Вярно, е че в живота идеални хора няма, всеки може да греши. Но грешките на силните личности винаги се виждат, защото тези личности са високо, а от височина не се прощава или забравя лесно, защото понякога има непредвидими последици. Властта действа като особен наркотик, променя човека, променя неговия кръгозор. Истински силната историческа личност е тази, чийто дела не са съизмерими с времето, а с вечността. Затова много трудно може да се намери тънката граница между вредата и ползата от такива хора за едно общество. Историята най-често е съдникът, който отрежда мястото на силната личност.

 

“Научих”

автор: Теодора Василева, IX клас

Научих,
че не можеш да накараш някой да те обича.
Можеш само да бъдеш някой, който може да даде обич.
Научих,
че отнема години да изградиш доверие
и само секунди, за да го разрушиш.
Научих,
че можеш да разчиташ на обаянието си няколко минути.
След това е добре да знаеш нещо.
Научих,
че не е важно какво се случва на хората,
важното е те какво правят по въпроса
Научих,
че отнема време, за да станеш човека,
който искаш да бъдеш.
Научих,
че истинското прятелство продължава да расте,
дори през големи разстояния.
Същото се отнася и за истинската любов
Научих,
че писането, както и говоренето,
може да облекчи емоционалната болка.
Затова споделих!

Новини
Прочети повече