Новини – Частна езикова гимназия "Джордж Байрон"

Варна, ул. "Д-р Борис Божков" № 1, сградата на Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, м. Почивка

Прием на ученици, обадете се за информация!

logo

0888 628 305

info-400076@edu.mon.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

09:00 - 16:00

Понеделник до Петък

logo

0888 628 305

byron_school@abv.bg

Варна

ул. "Д-р Борис Божков" №1

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

Новини

Здравно осигуряване след завършване на 12 клас – випуск 2024
Прочети още
Указание
Прочети още
Информация за новата 2022/2023 учебна година 1. Откриване на учебната година: 10,00 ч. – I смяна – 8а клас, 11 клас, 12 клас 11,00 часа – II смяна – 8б клас, 9 клас, 10 клас 2. Всички учебници за новата учебна година (с изключение на учебниците по немски език, изобразително изкуство и музика) са поръчани. Учениците ще ги получат след 15 […]
Прочети още
Родителски срещи 8 клас Учебна 2022/2023 година 8а клас – 12 септември 2022 г. – 17,30 ч. 8б клас – 13 септември 2022 г. – 17,30 ч.  
Прочети още
Важни моменти от НВО 2021 г.
Прочети още
Заповед № РД 15-56 / 15.02.2021 г. за присъствени учебни занятия от 17.02.2021 г.
Прочети още
Тук ще нова актуална информация за COVID 19: ПРАВИЛА  за организиране и провеждане на образователен процес  и за работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 в Частната езикова гимназия с изучаване на чужди езици “Джордж Байрон” – Варна ПРАВИЛА  за превключване от присъствено обучение към обучение в  електронен сряда от разстояние през учебната 2020/2021 година  Частна езикова гимназия […]
Прочети още